Nowenna

Nowenny do NMP Wspomożenia Wiernych

Wprowadzenie św. Jana Bosko

Poza dziełkami opublikowanymi na temat kultu i cudów Maryi, wzywanej pod wezwaniem Wspomożycielki Chrześcijan, wiele osób domagało się nowenny, która wyjaśniając cel tego nabożeństwa, mogłaby posłużyć za pomoc do nabożnego celebrowania uroczystości ustanowionej ku czci tej Dostojnej Królowej Niebios. Aby zaspokoić te pobożne pragnienia starałem się przedstawić w dziewięciu rozważaniach nowennę, która mogąc posłużyć przygotowaniu do święta Maryi Wspomożycielki Chrześcijan, może też dopomóc temu, kto w ciągu roku pragnie poświęcić dziewięć dni tej wspólnej Dobrodziejce rodzaju ludzkiego.
            Maryja Wspomożycielka, która w tych czasach ujawnia się na różne sposoby jako hojna Dobrodziejka biednej ludzkości, niech wspomoże mnie oraz także Ciebie, chrześcijański Czytelniku, abyśmy potrafili żyć i umierać w łasce Pana, abyśmy pewnego dnia stali się godnymi śpiewania jego chwały na wieki w niebie. Niech tak się stanie.

Ogólny plan Nowenny

1. Pieśń maryjna na wprowadzenie
2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu  /pieśń/
3. Wprowadzenie kapłana /może być improwizowane/
4. Intencja dnia /każdy dzień ma odpowiednią intencję/
5. Odczytanie próśb /karteczki wiernych, lub prośby stałe/
     Modlitwa: „Zdrowaś Maryjo”
     Podziękowania za otrzymane łaski...
     Modlitwa:  „Zdrowaś Maryjo”
6. Śpiew wezwań: Maryjo bez grzechu poczęta...
7. Modlitwa /stały tekst lub improwizowany/
8. Litania Loretańska  /recytowana/
9. Modlitwa: „ Pod Twoją obronę” /recytowana/
10. Akt oddania Matce Bożej
11. Pieśń przed błogosławieństwem
12. Modlitwa
13. Pieśń maryjna

Dzień 1 (15-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej obrazem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI OJCA ŚWIĘTEGO I CAŁEGO KOŚCIOŁA
Błagamy Cię Boże, przez przyczynę Wspomożycielki, abyś Kościołowi świętemu i wszystkim wiernym, pozostającym z Papieżem N. błogosławił, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz, aby wszyscy ludzie poznali Chrystusową Ewangelię.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

1. Abyś pomagała Kościołowi Bożemu wiernie wypełniać misję nauczania i zbawienia narodów
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

2. Abyś Papieżowi N., biskupom i kapłanom pomagała gorliwie czuwać nad powierzoną im owczarnią
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

3. Abyś wspierała starania wielu o nastanie Jednej Owczarni i Jeden Pasterza
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

4. Abyś wspierała Kościół w Polsce, który z poświęceniem służy Bogu i Ojczyźnie
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

6. Śpiew wezwań:

a/ Maryjo bez grzechu poczęta, za nami wstawiaj się.
Śliczniejsza nad cedry, nad cedry Libanu; Przez serce Twe Niepokalane,
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu Poczęta do Ciebie się uciekamy.
Maryjo bez grzechu poczęta, za nami wstawiaj się.

b/ Jutrzenko zaranna na niebie, za nami wstawiaj się.
Tyś chwałą wieczystą Kościoła świętego; Tyś pierwsza po Bogu osoba.
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu Poczęta do Ciebie się uciekamy.
Jutrzenko zaranna na niebie, za nami wstawiaj się.

c/ Piękniejsza nad słońce i gwiazdy za nami wstawiaj się.
Tyś wszystkich zbawionych wieczystą radością, Tyś ludu grzesznego ucieczką.
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu Poczęta do Ciebie się uciekamy.
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy za nami wstawiaj się.

d/ Cudniejsza nad perły i złoto, za nami wstawiaj się.
Śliczniejsza nad cedry, nad cedry Libanu, przez Serce Twe Niepokalane.
Maryjo, bez grzechu, bez grzechu Poczęta do Ciebie się uciekamy.
Cudniejsza nad perły i złoto, za nami wstawiaj się.

7. Modlitwa:

O Maryjo, Dziewico Potężna, wielka i wspaniała Obrono Kościoła, przedziwne Wspomożenie Chrześcijan. Uciekają się do Ciebie chorzy w swoich cierpieniach, ubodzy w niedostatkach, uciśnieni w smutkach, żeglarze ogarnięci burzą, żołnierze w zgiełku bitew, podróżni w niebezpieczeństwach, konający w agonii śmierci i wszyscy otrzymują od Ciebie pomoc i pociechę. Wysłuchaj więc łaskawie i naszych modlitw, o Matko Najlitościwsza. Przygarnij nas pod płaszcz Twej opieki, bądź przy nas ze swoją dobrocią i miłosierdziem we wszystkich potrzebach, uwolnij od zła wszelkiego i wyjednaj nam wszystkie łaski potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen.

8. Litania Loretańska

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo       módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty,
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

9. Modlitwa recytowana: „Pod Twoją obronę”

10. Akt oddania się Maryi Wspomożycielce

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie myśli i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Amen.

11. Pieśń przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

12. Módlmy się:

Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej męki, dozwól prosimy taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

13. Pieśń maryjna

Dzień 2 (16-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI WSZYSTKICH WIERZĄCYCH
A ZWŁASZCZA W INTENCJI NASZYCH PARAFIAN
Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wiernemu ludowi, a zwłaszcza naszym parafianom błogosławić raczył i wszystkich do prawdy i zbawienia przyprowadził. Spójrz na wszystkich, którzy wzmagają się w odwiecznej walce między dobrem a złem, pomiędzy światłością a ciemnością. Uchroń ich od nieszczęść, pokrzep swoją pomocą i obdarz wszelką pomyślnością.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

1. Abyś dla wszystkich ludzi była kochającą Wspomożycielką
Błagamy cię Wspomożenie wiernych błagamy cię

2. Abyś narody świata doprowadziła do poznania prawdy i zbawienia
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych błagamy cię

3. Abyś strzegła nas od złych czynów niegodnych człowieka wierzącego
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych błagamy Cię

4. Abyś wszystkim ochrzczonym pomagała świadczyć swym życiem o Chrystusie
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych błagamy Cię

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych błagamy Cię

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

Dzień 3 (17-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ O ZGODĘ I POKÓJ MIĘDZY NARODAMI
Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wszystkie narody złączył w jedności i zgodzie. Panującym i rządzącym udziel światła, aby w duchu poszanowania praw ludzkich pełnili swą władzę, a poddanym użycz bezpieczeństwa i ładu, by w spokojnej pracy i pomyślności mogli żyć szczęśliwie.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

1. Abyś narodom, wyprosiła łaskę pokoju i miłości
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

2. Abyś wszystkich ludzi zachowała od wojny, nienawiści i przemocy
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

3. Abyś sprawującym władzę pomagała kierować się duchem sprawiedliwości i miłości
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

4. Abyś czuwała nad sprawiedliwym podziałem dóbr ziemskich pośród wszystkich narodów
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

Dzień 4 (18-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ O WYTRWANIE W WIERZE
Błagamy Cię, Boże przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś ludowi Twojemu użyczył łaski wytrwania w świętej wierze. Oświecaj umysły, rozpalaj w sercach ogień szczerej pobożności, a wolę skłaniaj do postępowania zgodnie z nauką Chrystusa.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

1. Abyś napełniła nas duchem nieustraszonej wiary
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

2. Abyś wyprosiła nam łaskę postępowania zgodnie z prawdami Ewangelii
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

3. Abyś wyprosiła nam łaskę bycia apostołami naszej wiary na każdym miejscu i w każdym środowisku
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

4. Abyś pomagała  nam cenić wiarę, jako największy skarb dany od Boga
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

Dzień 5 (19-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych czci, daj siłę pomoc ześlij nam, Jednemu w Trójcy, władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas . Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW
Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś grzesznym dał opamiętanie i przyprowadził ich do szczerej pokuty, winy im odpuścił, darował kary, na jakie zasłużyli i utwierdził ich na drodze ku zbawieniu.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.
1. Abyś wszystkim ludziom słabym i upadającym stała się Ucieczką i Portem schronienia
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

2. Abyś zagubionym na ścieżkach ludzkiego życia drogę do pojednania z Bogiem ukazała
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

3. Abyś nam pomagała walczyć skutecznie z naszymi nałogami i złymi skłonnościami
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

4. Abyś każdego człowieka strzegła od nieszczęścia
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię.

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

Dzień 6 (20-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE
DLA WSZYSTKICH RODZIN W NASZEJ PARAFII
Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś swoją łaską umocnił życie wszystkich rodzin w naszej parafii. Niech nie będzie waśni, sporów i kłótni, egoizmu i braku miłości. Niech małżonkowie, dzieci i wszyscy domownicy darzą się miłością i zaufaniem, tworząc jedność umysłu, serca i czynu.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

1. Abyś była obecna we wszystkich naszych rodzinach
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

2. Abyś członkom naszych rodzin pomagała żyć wiarą, miłością i w zjednoczeniu z Bogiem 
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

3. Abyś  naszym rodzinom pomagała promieniować radością, miłością i szczęściem
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

4. Abyś pomogła  wszystkim naszym domownikom żyć we wzajemnym zrozumieniu i szacunku
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

Dzień 7 (21-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY
Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś dzieciom i młodzieży pozwolił przyjść do siebie, broń ich od niebezpieczeństw i zagubienia się w labiryncie życiowych dróg. Niech dzięki Twojej łasce jaką otrzymają w sakramentach kształtują w sobie szlachetne charaktery, dojrzałą osobowość, głębokie życie wewnętrzne. Niech będą zawsze otwarci na Prawdę i Dobro.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

1. Abyś młodemu pokoleniu pomogła wzrastać w wierze, szlachetności i czystości obyczajów
                                          Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

2. Abyś naszej młodzieży pomogła bronić się przed uleganiu pokusie zobojętnienia religijnego i łatwizny życia
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

3. Abyś Matko strzegła dzieci i była dla nich Przewodniczką i Wspomożycielką
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

4. Abyś w młodych sercach wspomogła kroczenie za wielkimi ideałami religijnymi i narodowymi
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

Dzień 8 (22-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.


4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ O LICZNE I ŚWIĘTE POWOŁANIA 
KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wzbudził liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w sercach naszej młodzieży. Utwierdzaj ich swoją łaską, wspieraj, przenikaj umiłowaniem sprawy Bożej, aby kiedyś służyli w Twojej Winnicy.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

1. Abyś wsparła wysiłki pracujących w Winnicy Chrystusowej
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

2. Abyś jak największej liczbie młodych ludzi z naszej parafii wyprosiła łaskę powołania kapłańskiego i zakonnego w duchu św. Jana Bosko
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

3. Abyś pomogła kapłanom i osobom poświęconym Bogu świętością swojego życia pociągać młodych ludzi do wstąpienia w ich ślady
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

4. Abyś wszystkich powołanych z naszej parafii wspierała na drodze realizacji powołania
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

Dzień 9 (23-go  dnia miesiąca)

1. Pieśń  maryjna na wprowadzenie

Maryjo, przed Twoje ołtarze, idziemy serca niosąc w darze, a chociaż niegodni skalani, idziemy serca niosąc w dani. Dnia znojem utrudzeni wielce, składamy hołd Wspomożycielce i razem tu przed jej ołtarzem o łaski błagamy.

2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

O zbawcza Hostio, godna czci. Co lud do niebios wiedziesz bram. Bój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

3. Wprowadzenie kapłana:

W obliczu potężnej i dobrej naszej Matki Wspomożycielki Wiernych, w poczuciu wdzięczności za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie w ciągu wieków spraszała na Kościół święty, urzeczeni Jej macierzyńską troską o każdą duszę ludzką i jej skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, zanieśmy przed Jej oblicze wszystkie modlitwy w czasie tej nowenny.

4. Intencja dnia:

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI CHORYCH
I DOŚWIADCZONYCH CIERPIENIEM
Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wszystkich chorych i cierpiących umocnił swoją łaską w ich ciężkiej sytuacji. Daj im cierpliwość w znoszeniu codziennych bólów, obdarz pogodą ducha i wlej w ich serca niezłomną nadzieję nagrody wiecznej za wszystkie cierpienia przeżyte na tej ziemi.

5. Odczytanie próśb

(z karteczek złożonych przez wiernych w danym dniu)
Po przeczytaniu próśb - „Zdrowaś Maryjo”
(Jeżeli nie ma próśb, odczytujemy prośby przygotowane na poszczególne dni)
Po każdej prośbie powtarzamy:
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

1. Abyś wszystkim chorym i cierpiącym niosła ulgę i siłę do wytrwania
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

2. Abyś wszystkim utrudzonym pomagała dźwigać krzyż codziennych utrapień
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

3. Abyś serca smutne, załamane, osamotnione i zniechęcone pocieszyła i rozpogodziła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

4. Abyś wszystkim umęczonym bólem wlała w dusze nadzieję nagrody wiecznej i zbawienia
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

5. Abyś prośby nasze Wspomożycielko, Twemu Synowi przedstawić raczyła
Błagamy Cię Wspomożenie Wiernych, błagamy Cię

(dalej jak w pierwszy dzień nowenny)

 

Nowenna do NMP Wspomożenia Wiernych

(tradycyjna)

DZIEŃ 1

O Maryjo Najświętsza, Potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu miłosierdzia Twojego, usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszystkich okazji do niego wiodących.

K: Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
K: Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
L: Módl się za nami.
K: Dozwól nam chwalić Ciebie o Panno święta.
L: Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowić raczył spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen.

DZIEŃ  2

O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic, spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus. Amen.

DZIEŃ 3

O Maryjo, Matko ukochana, która byłaś potężną Opiekunką Piusa VII i innych papieży aż po dzień dzisiejszy, osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi - Ojca świętego. Ochraniaj go stale wśród różnych przeciwności, rozpalaj w nim żar ducha, bądź mu natchnieniem i przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć w Kościele Chrystusowym. Amen.

DZIEŃ 4

O Maryjo, Królowo Apostołów, weźmij w swą przemożną opiekę biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha jedności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu Świętemu i pałającą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie. Amen.

DZIEŃ 5

O Maryjo Najświętsza, Królowo Męczenników, która za swego życia ziemskiego doświadczyłaś najstraszniejszych cierpień, wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne, okazując się zawsze twymi wiernymi dziećmi. Amen.


DZIEŃ 6

  O Maryjo, Wspomożycielko chrześcijan, wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowania w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy Ci dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga naszego Ojca, ofiarą składaną poprzez Jezusa, Syna Twego, Który nam zapewnia wieczne zbawienie. Amen.

DZIEŃ 7

O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów, wskutek których dusze obojętnieją i oddalają się od Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty zagubionych grzeszników. Amen.


DZIEŃ 8

O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza swego Boskiego Syna, Która, na wieść o Jego zaginięciu, szukałaś Go przez trzy dni i noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię, spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa, dopomagaj mu kształtować się
w atmosferze prawdy i miłości, i strzeż je od zagubienia na drogach grzechu. Amen.

DZIEŃ 9

O Maryjo, Matko najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan, otaczaj nas swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę śmierci, i spraw, abyśmy kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie. Amen.

 

 

Nowenna do NMP Wspomożenia Wiernych

(zalecana przez św. Jana Bosko)

1. Odmawiać przez 9 dni :
- Ku czci Najświętszego Sakramentu:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…
- Ku czci Najświętszej Maryi Panny:
Witaj Królowo…
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.
2. Przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię świętą.
3. Włączyć się własnym działaniem lub ofiarą w jakieś dzieło apostolskie.
4.Ożywić w sobie wiarę w Jezusa Eucharystycznego i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.
5. Odmówić modlitwę św. Bernarda:
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

Nowenna do Maryi Matki KKościoła i Wspomożenia Wiernych

(Na podstawie modlitwy bł. Jana Pawła II)

Dzień I

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która ukazujesz swą łaskawość i współczucie wszystkim, co uciekają się pod Twoją obronę, wysłuchaj modlitwy, jaką kierujemy do Ciebie z dziecięcą ufnością, i przedstaw ją Twemu Synowi, jedynemu Zbawicielowi.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych…

Dzień II

Matko Miłosierdzia, Mistrzyni ofiary ukrytej i milczącej, my grzesznicy poświęcamy Tobie, śpieszącej nam naprzeciw, całe nasze istnienie i całą naszą miłość. Poświęcamy Ci także swe życie, a więc prace, radości, słabości i nasze cierpienia.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych…

Dzień III

Pani i Matko nasza, udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności narodom, abyśmy wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy, mogli zawierzyć Twojej macierzyńskiej trosce.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych…

Dzień IV

Maryjo, chcemy być całkowicie Twoją własnością, by kroczyć razem z Tobą ścieżką niezawodnej wierności Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze jakby za rękę z wielką miłością.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych…

Dzień V

Dziewico Matko, prosimy Cię za wszystkich biskupów i kapłanów, aby prowadzili wiernych po ścieżkach intensywnego życia chrześcijańskiego, miłości i pokornej służby Bogu i ludziom.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych…

Dzień VI

O Matko, zobacz jak wielkie jest żniwo, i wstaw się do Pana, aby napełnił liczne powołania kapłańskie i zakonne, silną wiarą i gorliwością w rozdzielaniu tajemnic Bożych.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych…

Dzień VII

Matko Rodziny Nazaretańskiej, udziel naszym rodzinom łaski miłowania i szacunku względem poczętego życia, aby przyjmowały z tą samą czcią, z jaką Ty poczęłaś w twoim łonie Syna Bożego. Święta Maryjo Dziewico, Matko Pięknej Miłości, czuwaj nad naszymi rodzinami, aby pozostały zawsze zjednoczone i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych…

Dzień VIII

Nadziejo nasza, spójrz na nas łaskawie, naucz nas dążyć bezustannie do Jezusa, a jeśli
upadniemy, pomóż powstać i wrócić do Niego poprzez serdeczne wyznanie naszych grzechów
w Sakramencie Pokuty, który przywraca pokój duszy. Błagamy Cię, abyś rozpaliła w nas wielką miłość ku świętym Sakramentom, które są znakami zbawienia, jakie nam zostawił na tej ziemi Twój Syn.
Zdrowaś Maryjo...
Maryjo, Wspomożenie Wiernych...

Dzień IX

Matko Najświętsza, pełni pokoju Bożego w sumieniu, z sercem wolnym od zła i nienawiści, chcemy nieść wszystkim ludziom radość i prawdziwy pokój, które pochodzą od Syna Twego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Zdrowaś Maryjo...
Maryjo, Wspomożenie Wiernych...

 

I. Modlitywy do NMP Wspomożenia wiernych

I

O Maryjo, Wspomożenie Wiernych, umiłowana Córo Ojca Przedwiecznego, sam Bóg ustanowił Ciebie potężną pomocą ludu chrześcijańskiego we wszystkich jego społecznych i prywatnych potrzebach. Uciekają się do Ciebie chorzy w swych cierpieniach, ubodzy w niedostatkach, uciśnieni w smutkach, żeglarze ogarnięci burzą, żołnierze w zgiełku bitew, podróżni w niebezpieczeństwach konający w agonii śmierci i wszyscy otrzymują od Ciebie pomoc i pociechę. Wysłuchaj więc łaskawie i mojej modlitwy, o Matko Najlitościwsza. Przygarnij mnie pod płaszcz Twej opieki, bądź przy mnie ze swą dobrocią i miłosierdziem we wszystkich potrzebach, uwolnij od zła wszelkiego i wyjednaj mi wszystkie łaski potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen.
Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

II

O Maryjo Wspomożycielko, Dostojna Matko Bożego Zbawiciela, przepotężna jest Twoja pomoc dla ludu chrześcijańskiego. Ty rozproszyłaś herezje i w tryumfie wyprowadziłaś Kościół z najbardziej niebezpiecznych zmagań. Dzięki Tobie jednostki i całe rodziny nie tylko zostały uwolnione, ale i zachowane tyle razy od najstraszniejszych nieszczęść. Wystarczy wezwać Twej pomocy, a wróg ucieka w popłochu, choroby znikają, a nawet śmierć musi się cofnąć od swej ofiary. Niech ożywi się we mnie ufność ku Tobie, Maryjo, abym w każdej potrzebie mógł doświadczać na sobie, że Ty rzeczywiście jesteś Wspomożeniem potrzebujących, obroną prześladowanych, uzdrowieniem chorych, pociechą uciśnionych, ucieczką grzeszników i wytrwaniem sprawiedliwych.
Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

III

O Maryjo Wspomożycielko, Najmilsza Oblubienico Ducha Świętego, ukochana Matko chrześcijan. Błagam Twej pomocy. Wyrwij mnie z sideł grzechu i z zasadzek nieprzyjaciół duszy i ciała. Oddal ode mnie kary, na które zasłużyłem przez swoje przewinienia. Spraw, abym doznał w każdej potrzebie skutków Twojej miłości i potęgi. O Matko Droga, jakże pragnę oglądać Twe oblicze w rajskiej szczęśliwości. Niestety, narażając się na grzech, mogę utracić tę największą szansę. Nie dopuść do tego nieszczęścia. Wyjednaj mi u Jezusa żal serdeczny za moje złości i łaskę dobrej spowiedzi, abym mógł przeżyć w spokoju wszystkie dni mego życia, mieć śmierć błogosławioną, a wreszcie dostąpić w niebie szczęścia radowania się wraz z Tobą widzianym Bogiem. Amen.
Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

IV

Modlitwa o zdrowie

O wielka Matko Boga!
Ty, co jesteś Uzdrowieniem chorych i Lekarką wszelkiej niemocy! Przybądź na ratunek … ciężką chorobą złożonemu, za którym gorące prośby do Twego Serca zanosimy. O Pocieszycielko strapionych! Ześlij promień nadziei rodzinie zatroskanej, choremu zaś daj upragnioną łaskę zdrowia, o ile to wyjdzie na korzyść jego duszy. O Wspomożenie Wiernych! Wyproś nam tę łaskę, jeśli taka jest wola Boża, a wdzięcznym sercem opowiadać będziemy cuda Twej dobroci i wielbić będziemy Imię Twoje. Amen.
Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

V

Modlitwa o nawrócenie

O łaskawa Dziewico, Wspomożycielko! Ty, coś pod krzyżem Syna Twego dla naszego zbawienia niezmiernie bolała - przez gorzkie cierpienia i łzy wylane błagam Cię serdecznie, wyjednaj łaskę opamiętania drogiej osobie, którą polecam Twej szczególniejszej opiece. Spraw, niechaj przestanie nareszcie obrażać Boga i smucić macierzyńskie serce Twoje. Przyprowadź jak najrychlej tę zbłąkaną owieczkę do tronu boskiego miłosierdzia, gdzie znajdzie pokój Boży i szczęście wiecznie trwające. Amen.

VI

Modlitwa w każdej potrzebie

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!
Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył. Z królewską hojnością rozlewasz łaski bez miary na wierne swe sługi. W Tobie więc pokładam całą nadzieję, a upadając pokornie do Twoich stóp, polecam Ci z wielką gorącością ducha, pokorną prośbę moją (wymienić).
Wiem, o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłem na Twoje wstawiennictwo, stąd, jeśli nie zostanę wysłuchany, to jedynie dla mojej niegodności, bo jakże jestem oziębły i nędzny! Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie zważaj na grzechy moje, lecz usłysz wołanie zbolałego serca i daj łaskę upragnioną; ja natomiast postanawiam służyć wiernie Tobie i Twemu Boskiemu Synowi dopóki życia stanie. Amen.

VII

Modlitwa do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

( ułożona przez św. Jana Bosko w oparciu o teksty biblijne)


O Maryjo,
Dziewico potężna,
wielka i wspaniała Obrono Kościoła,
przedziwne Wspomożenie Chrześcijan!
Straszna, jak wojsko w bojowym szyku.
Ty, która sama zniszczyłaś
wszystkie błędy zatruwające świat,
broń nas od nieprzyjaciela,
w smutkach i walkach
i w beznadziejnych sytuacjach,
a w godzinę śmierci
przyjmij mnie do nieba.
Amen.

VIII

Modlitwa do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Najświętsza i Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko potężna Wspomożycielko Chrześcijan, poświęcamy się Tobie całkowicie, abyś prowadziła nas do Pana.
Poświęcamy Ci umysły z jego myślami, serce, z jego uczuciami, ciało z jego odruchami i wszystkimi siłami, przyrzekając Ci zawsze działać na większą chwałę Boga i zbawienia dusz.
Ty zaś, o Dziewico niezrównana, która zawsze byłaś Matką Kościoła i Wspomożycielką wiernego ludu, nie przestawaj być nią zawsze, a zwłaszcza w naszych czasach. Oświecaj i wzmacniaj biskupów i kapłanów, utrzymuj ich zawsze w łączności i posłuszeństwie Papieżowi, nieomylnemu głosowi prawdy; wzbudzaj nowe powołania kapłańskie i zakonne, tak aby przez ich pośrednictwo, Królestwo Jezusa Chrystusa utwierdzało się wśród nas, rozciągając się aż po krańce ziemi.
Prosimy Cię jeszcze, Matko najlepsza, ogarniaj swym miłosnym wzrokiem młodzież wystawioną na tyle niebezpieczeństw, jak również biednych grzeszników i konających. Bądź dla wszystkich, o Maryjo, słodką nadzieją, Matką miłosierdzia i Bramą niebieską.
Ale prosimy Cię i za nas samych, o ukochana Matko nasza. Naucz nas naśladować Twe cnoty, a w szczególny sposób anielską skromność, głęboką pokorę i płonącą miłość.
Spraw, o Maryjo Wspomożycielko, abyśmy się wszyscy zgromadzili pod Twój płaszcz macierzyński. Obyśmy w pokusach wzywali Ciebie z ufnością. Niech myśl o Tobie, tak dobrej, tak kochającej, tak drogiej, i wspomnienie Twej miłości, jaką okazujesz swym czcicielom, doda nam siły do zwycięskiej walki przeciwko nieprzyjaciołom duszy naszej w życiu i przy śmierci, byśmy mogli radować się razem z Tobą w upragnionym raju.
Amen.

 

II. Akty oddania się NMP Wspomożenia Wiernych

I Akt oddania się Matce Bożej, jako swojej matce

(Modlitwa proponowana przez świętego Jana Bosko, jako formuła osobistego poświęcenia).

Panie mój, Jezu Chryste, prawdziwy Boże i prawdziwy człowieku, Ciebie uznaję i czczę jako mój początek i mój cel ostateczny.
Błagam Cię, abyś, mając moje dobro na względzie, zechciał i ku mnie skierować owe tajemnicze, a pełne miłości słowa testamentalne, wypowiedziane przez Ciebie na krzyżu, poprzez które obdarzyłeś swego ukochanego apostoła Jana wielką godnością i tytułem syna twojej Matki Maryi.
Powtórz Jej, mając także mnie na myśli, te słowa: Matko, oto syn Twój.
Udziel mi łaski, Maryjo, abym mógł przynależeć do Ciebie, jako Twoje dziecko, uznając w Tobie swą Matkę przez całe moje życie.
Błogosławiona Dziewico Maryjo, moja, Orędowniczko i Pośredniczko, ja NN całkowicie powierzam siebie Twej dobroci i miłosierdziu. Przeniknięty żywym pragnieniem naśladowania Twych urzekających cnót, obieram dziś Ciebie za swą Matkę i proszę Cię, abyś zechciała zaliczyć mnie do grona swych drogich synów.
Oddaję Ci całego siebie bez reszty i nieodwołalnie. Proszę Cię, przyjmij tę ofiarę i łaskawie wejrzyj na dziecięce zaufanie, z jakim to czynię. Otocz mnie matczyną opieką przez całe moje życie, a zwłaszcza w godzinę śmierci, aby dusza moja, uwolniona od więzów ciała, przeszła z tej doliny płaczu do wiecznej radości w Królestwie niebieskim. Amen.

II Akt oddania się Maryi Wspomożycielce

(0dmawiany często przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski)

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie myśli i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby cała moja rodzina, parafia i Ojczyzna były zawsze rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

III Błogosławieństwo za wezwaniem wstawiennictwa NMP Wspomożenia Wiernych

K: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
L: Który stworzył niebo i ziemię.
Zdrowaś Maryjo…
Pod Twoją obronę…
K: Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
L: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
L: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Pan z wami.
L: I z duchem Twoim.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty za współdziałaniem Ducha Świętego uczyniłeś ciało i duszę chwalebnej Dziewicy i Matki godnym mieszkaniem Twojego Syna, spraw, abyśmy, czcząc radośnie Jej pamięć, za Jej przyczyną zostali uwolnieni od grożących niebezpieczeństw i śmierci wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was (ciebie) i pozostanie na zawsze.
L: Amen.
(następuje pokropienie wodą święconą).

 

IV. Pieśni ku czci Wspomożycielki Wiernych

  Błogosław nas

   Tekst: ks. S. Szmidt SDB
   Muzyka: ks. Z. Malinowski SDB

Spójrz jeszcze raz, dobra Matko Wspomożycielko
Weź pod swój płaszcz nasze troski, każdy życia dzień.
Ref: Błogosław nas dłonią pełną łask,
  Tyś, Maryjo, naszą Matką.
Spójrz jeszcze raz, dobra Matko Wspomożycielko,
Naucz nas żyć i rozsiewać dobro tak jak Ty.

  Do serca Twego
   Muzyka: ks. A. Chlondowski SDB

Do serca Twego, Pani świata,
My Twoje dzieci garniem się,
Gdy ogrom cierpień nas przygniata,
O Matko nasza, zlituj się.
Pokoju rychły ześlij dar,
Królowo nasza.
Niech wzruszy Cię błagania żar,
Królowo nasza.
Ucieczko grzesznych, Panno święta,
Naucz, jak Boga prosić mam,
Moja prośba z serca wzięta,
Ptakiem do niebios leci bram.
Wyjednaj łaski Bożej dar,
Królowo nasza,
Niech wzruszy Cię błagania żar,
Królowo nasza
Niepokalana, pełna łaski,
Matczyną swą wyciągnij dłoń,
życia z niebios rzuć nam blaski,
Nadzieją rozświeć bólu toń.
Wyjednaj łaski Bożej dar,
Królowo nasza,
Niech wzruszy Cię błagania żar,
Królowo nasza

  Marii chwałę śpiewać będziem
   Tekst: ks. Lubecki
   Muzyka: ks. A. Chlondowski SDB

Marii chwałę śpiewać będziem,
Bo ta Matka dobrotliwa,
Przepotężnym swym orędziem
Boże dary wyjednywa.
Ref: Niech wychwala wszechstworzenie,
  Marię Wiernych Wspomożenie.

Cały świat z Jej cudów słynie,
Wszędzie pieśni brzmią dziękczynne,
Mnogie wznoszą Jej świątynie
Za wstawienie dobroczynne.

Nam też rozmodlonej rzeszy,
Dziatwie swej, co cześć Jej głosi,
Zjedna łaskę i pocieszy
Zmiłowanie nam uprosi.

Sławcie Marię sławcie Panią,
Niech pieśń Jej nie ustaje,
Sławcie Marię, patrzcie na Nią,
Jak promienna i łaskawa.

   Maryjo, ja Twe dziecię
    Muzyka: ks. A. Chlondowski SDB
Maryjo, ja Twe dziecię,
O podaj mi swą dłoń,
Niech przejdą po tym świecie,
Od grzechu, Matko, chroń.
Ref: Bądź z nami w każdy czas,
  Wspieraj i ratuj nas.
  Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.
O tkliwe swoje oczy
Ku dzieciom swoim zniż,
Gdy niemoc serce tłoczy,
Ty je pociągnij w zwyż.

Ty płoniesz blaskiem słońca,
Rozwidniasz światła mrok,
Niech w obraz Twój bez końca
Utkwiony mamy wzrok.

  Maryjo, przed Twoje ołtarze
   Tekst: ks. A. Cyronek SDB
   Muzyka - ludowa
   Opracował: ks. I. O. Mański SDB
Maryjo, przed Twoje ołtarze
Idziemy, serca niosąc w darze,
A chociaż niegodni, skalani,
Próśb naszych chciej wysłuchać, Pani.
Dnia znojem utrudzeni wielce
Składamy hołd Wspomożycielce,
I razem, tu przed jej ołtarzem,
O łaski błagamy.
Maryjo, niebieska hetmanko,
Spod Wiednia, Chocimia, Lepanto,
Broniąca od napaści wrogów
Tych, którzy zaufali Bogu.
Królowo, wszak już tyle wieków
Wierzących darzyłaś opieką,
Więc zawsze, kiedy zło się wzmaga,
Wspomagaj... wspomagaj...
Wspomagaj, Matko, Kościół święty,
Co płynie, jak łódź przez odmęty.
Umacniaj słabe serca w wierze,
Opieki osłaniaj puklerzem.
Biskupom, pasterzom, kapłanom,
Daj wiary moc niepokonaną.
Bądź wszystkich Wiernych Wspomożeniem,
Wyjednaj zbawienie.

  Niepokalana Wspomożycielko
   Tekst: ks. J. Slósarczyk SDB
   Muzyka: ks. A. Chlondowski SDB

Niepokalana Wspomożycielko,
Ty niesiesz synom swym pomoc wszelką.
Więc pod Twój sztandar ufni stajemy,
Bo jak Ksiądz Bosko w nim zwyciężymy.
Ref: O róż królowo Niepokalana,
  Tyś młodym sercom za Matkę dana,
  Róż Twych aleją, choćby cierniową,
  Wiedź nas do raju, wiedź nas do raju,
  Gdzieś Ty Królową.
Szatana głowę zdeptałaś sama,
Wybrana dawno wśród cór Adama,
Byś Matką była Syna Bożego
I Wspomożeniem dla ludu Jego.

Rycerstwo polskie przez wieki całe
Swym czynem Twoją głosiło chwałę,
Więc przodków wiarą silni wołamy:
Wspomożycielko, zwyciężaj z nami.


  Od wieków jesteś
   Tekst: ks. S. Pruś SDB
   Muzyka: ks. I. O. Mański SDB

Od wieków jesteś Wiernych Wspomożeniem,
Łaską rozpraszasz wciąż niewiary cienie,
Dlatego, Matko, w każdej potrzebie,
Z ufnością wielką biegnę do Ciebie.
Ref: O Matko, proszę Cię,
  Błogosław zawsze mnie
  I swą pomocą darz
  Na życia ciężki czas.
  Gdy serce łamie się,
  Twa dobroć pomoc śle,
  Osłania z nieba nas
  Potęgą łask.
Przeszłaś przez ziemię w niebo zapatrzona,
Urokiem ziemi wszak niezwyciężona.
Kiedy doczesność zbyt mnie pochłania
I szara ziemia niebo przysłania.

  Wspomożycielko
   Tekst: ks. S. Szmidt SDB
   Muzyka: ks. Z. Malinowski SDB

Wspomożycielko, strojna koron blaskiem,
Pocieszenia Matko, uproś wszystkie łaski.
Ref: Spójrz, Maryjo, w serca nasze,
  Wysłuchaj modlitwy głos.
Wspomożycielko, trzymasz Boga w dłoni,
Złącz miłością serca, ocal jedność rodzin.

Wspomożycielko, Boża Matko święta,
Chroń przed straszną śmiercią polskie niemowlęta.

Wspomożycielko, osusz łzy i troski,
W serca polskich matek wlej promyk radości.

Wspomożycielko, Ty zdeptałaś węża,
Naucz mężnej wiary wszystkich polskich mężczyzn.